Ιούνιος 2011

Η Πομακική γλώσσα και τα προβλήματα των Πομάκων

Η γλώσσα των Πομάκων (πομάχτσκου) είναι ένα τοπικό γλωσσικό ιδίωμα, δημιούργημα της συγχώνευσης γλωσσικών στοιχείων της σλαβικής, της ελληνικής και της τουρκικής γλώσσας. Οπωσδήποτε υπερτερούν σ’ αυτήν τα στοιχεία (γραμματική, συντακτικό, λεξιλόγιο) της σλαβικής γλώσσας, ενώ οι λέξεις (δάνεια) της τουρκικής γλώσσας αποτελούν νέα στοιχεία… Περισσότερα »Η Πομακική γλώσσα και τα προβλήματα των Πομάκων