Ναι στην Ελληνική βοήθεια στη δοκιμαζόμενη από τους σεισμούς Τουρκία. Όχι σε ψευδαισθήσεις για νέα δήθεν διπλωματία των Σεισμών

Η Ελλάδα καλώς πράττει, αποστέλλοντας διασώστε και ανθρωπιστική βοήθεια στις περιοχές της ΝΑ Τουρκίας, που έχουν πληγεί από τους σεισμούς και υποστηρίζοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την παροχή μεγάλης Ευρωπαϊκής βοήθειας.

Η αλληλεγγύη και η συμπαράσταση είναι ανθρωπιστική επιταγή και υποχρέωση για κάθε λαό, ιδιαίτερα για ένα λαό που θεωρεί τις αξίες αυτές μέρος της ιστορίας και του πολιτισμού του.

Η ανακωχή που έχει επέλθει εκ των πραγμάτων στην ένταση, που δημιουργεί συστηματικά η Άγκυρα κατά της Ελλάδος, με τις πολιτικές, τις διεκδικήσεις και τις προκλήσεις της, δεν πρέπει να γίνει αφορμή για ψευδαισθήσεις, με αναφορά το προηγούμενο της διπλωματίας των σεισμών, και για μια νέα επέλαση κατευναστικών πολιτικών.

Οι Τουρκικές αμφισβητήσεις και διεκδικήσεις έχουν, δυστυχώς, πάγιο χαρακτήρα και θα πρέπει να αναμένεται επάνοδός τους, μετά την παρέλευση της παρενθέσεως των σεισμών.

Η Τουρκία δεν είναι όμως το μόνο θύμα των καταστρεπτικών σεισμών στην περιοχή. Θύμα είναι επίσης η γειτονική της Συρία, για την οποία γίνεται, δυστυχώς, πολύ λιγότερος λόγος και αναφορά. Η Ελλάδα πρέπει να επεκτείνει και στη Συρία, στο μέτρο του δυνατού, την ανθρωπιστική της βοήθεια και κυρίως να πρωτοστατήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την άμεση αποστολή σημαντικής Ευρωπαϊκής βοήθειας.

Η Πατριωτική Ένωση εκφράζει την αλληλεγγύη της στους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας και στηρίζει την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας ως αυτονόητη υποχρέωση και ηθικό καθήκον.