Ο περίπλοκος καθορισμός της τιμής ηλεκτρικού ρεύματος 

Πολλοί με ερωτούν πως καθορίζεται η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος που πληρώνουν, πώς μπορούν οι ιδιώτες πάροχοι να προσφέρουν εκπτώσεις μέχρι και 49% και μου ζητούν να τους εξηγήσω, τι λένε κάποιοι όροι που αναφέρονται στις συμβάσεις με πολύ μικρά γράμματα. Ακόμη με ερωτούν, εάν η έκπτωση των ιδιωτικών εταιρειών σχετίζεται με την αντίστοιχη τιμή της ΔΕΗ ή επί ποιας τιμής αναλογεί.

Την ίδια περίπου απορία είχα και εγώ. Παρατήρησα δε ότι τελευταία έχουν σχεδόν εκλείψει τα συνεχή εκνευριστικά τηλεφωνήματα, μάλιστα σε σχετική μου ερώτηση δεν μου απάντησαν καν.

Κατόπιν μελέτης και συμβουλών πεπειραμένων, διαπίστωσα ότι πρόκειται περί γρίφου τον οποίο θα προσπαθήσω να επεξηγήσω όσο είναι δυνατόν με απλό τρόπο.

Λοιπόν:

  1. Οι παραγωγοί ενέργειας την πωλούν στο «Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» από όπου οι πάροχοι (ΔΕΗ και Ιδιώτες) την αγοράζουν στην Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ). Η ΤΕΑ υπολογίζεται σε ωριαία βάση. Η διακύμανση της μέσης μηνιαίας ΤΕΑ το τελευταίο 12μηνο (γράφημα υπ’ αρ. 1), κυμαίνεται από 41,14 έως 83,47 €/MWh. Η τάση είναι ανοδική.
  2. Οι πάροχοι πωλούν στους καταναλωτές σε τιμές χρέωσης, είτε σταθερές ανά kWh είτε μεταβαλλόμενες σύμφωνα με το τιμολόγιο που έχει συμφωνηθεί. Οι χρεώσεις προμήθειας αφορούν την τιμή της ενέργειας (€/kWh) και το πάγιο.
  3. Στις μεταβαλλόμενες τιμές οι πάροχοι εφαρμόζουν μία ρήτρα, την επονομαζόμενη «Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χρέωσης Προμήθειας». Ο κάθε πάροχος έχει διαφορετικό τύπο υπολογισμού της ρήτρας. Η ρήτρα επιβάλλεται πέραν ορίων που έχει καθορίσει ο κάθε πάροχος. Δηλαδή, ο τελικός υπολογισμός της ρήτρας διαφέρει ανά πάροχο, ο οποίος εκάστοτε χρησιμοποιεί διαφορετικά όρια και διαφορετικό τύπο.
  4. Θα αναλύσουμε ένα παράδειγμα για την κατανόηση του μηχανισμού. Λαμβάνουμε κατανάλωση 1.000 kWh το μήνα (Ιούνιος 2021). Μέση μηνιαία ΤΕΑ 83,47€. Η ΔΕΗ τη χρεώνει 107€.

Πάροχος υπ’ αρ. 1.→ 128€

 Πάροχος υπ’ αρ. 2.→ 119€.

Και γεννάται το ερώτημα: Έχει εφαρμοστεί στις τιμές αυτές η έκπτωση 45-49% που δηλώνουν οι πάροχοι ότι προσφέρουν στον καταναλωτή;  Παραπλανούν τους καταναλωτές ή όχι; Και γιατί δεν επεμβαίνει ΚΑΝΕΙΣ, για να διευκρινίσει τις αληθινές χρεώσεις και να αποφευχθεί η παραπλάνηση – απάτη – σε βάρος χιλιάδων συμπολιτών μας;

 

Γράφημα 1: Διακύμανση μέσης μηνιαίας ΤΕΑ